ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เกษตรวิสัย

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

(บริษัทผู้ผลิตมีใบกรมพลังงานฯ)

ปัจจุบันเรามีทีมงานที่ มี ศักยภาพในการที่เดินทางไปสนับสนุนในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง ตลอดจนมีทีมงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในโซนอีสาน  ประกอบด้วย อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด, อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย,อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ,อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เราสามารถส่งทีมงานช่างไปดูแลในพื้นทีต่างๆ ได้อย่างคลอบคลุมในอนาคต  ลูกค้าที่สนใจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ติดต่อสอบถามได้ครับ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 2018

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 2018

เหตุผลที่เลือกตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

เหตุผลที่เลือกตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

เจ้าของธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

เจ้าของธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

โรงเรือนตู้น้ำมันหยอดเหรียญ แผ่นที่ 1

โรงเรือนตู้น้ำมันหยอดเหรียญ แผ่นที่ 1

โรงเรือนตู้น้ำมันหยอดเหรียญ แผ่นที่ 2

โรงเรือนตู้น้ำมันหยอดเหรียญ แผ่นที่ 2

ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

ตามที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,556 กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท “ให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ”  ตอ นี้ก็ใกล้ครบกำหนดแล้ว  สำหรับชุมชนที่ไม่มีการเบิกงบประมาณ ชุมชนของท่านอาจจะเสียโอกาสในการพัฒนาชุมชนของท่าน เพราะว่างบประมาณที่ไม่มีการเบิก  รัฐบาลจะดึงงบประมาณคืนเข้าคลังต่อไป

หาก ไม่รู้ว่าจะนำงบประมาณไปทำอะไรดี  สำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกล ไม่ค่อยมีปั๊มน้ำมัน  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำมันใช้ในราคาที่ยุติธรรม ชุมชนกำหนดราคาเองได้ ผลกำไรที่ได้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้

ปัจจุบันเรามีทีมงานที่มีศักยภาพในการที่เดินทางไปสนับสนุนในพื้นที่ อย่าง ต่อเนื่อง ตลอดจนมีทีมงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในโซนอีสาน  ประกอบด้วย อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด, อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย,อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ,อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เราสามารถส่งทีมงานช่างไปดูแลในพื้นทีต่างๆ ได้อย่างคลอบคลุมในอนาคต

ศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด : คุณเสกสันต์

sake_small


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.